รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯรุ่นที่๑
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯรุ่นที่๒
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯรุ่นที่๓
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯรุ่นที่๔
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯรุ่นที่๕
 
   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
เข้าเว็บไซด์ (ภาษาไทย)
Web (site English)