รุ่นที่ 1
คู่มือโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตารางการอบรมฯ
 
   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
เข้าเว็บไซด์ (ภาษาไทย)
Web (site English)