รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๑
ตารางการอบรมฯ
 
   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
เข้าเว็บไซด์ (ภาษาไทย)
Web (site English)