รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๑
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๒
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๓
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๔
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯระยะที่๕
ตารางการอบรมฯระยะที่๑
 
   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
เข้าเว็บไซด์ (ภาษาไทย)
Web (site English)