กลุ่มงานวิชาการ
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 111

ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4