กลุ่มงานวิชาการ
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 111

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มวิชาการ

  • ใบวิพากษ์ มคอ เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 (วิพากษ์ 2-6 กค.61)
  • ใบวิพากษ์ มคอ เทอม 2 และ 3 ปีการศึกษา 2561