วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Contact

Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai
201 Moo 4 Tambon Donkeaw Aumphur Mearim
Chiang Mai, 50180 Thailand

 

General enquiries
College officers
Telephone: 66 53 121 121
Email: [email protected]
Website: www.bcnc.ac.th
Admin:[email protected]

 

 
Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::