วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

 Welcome to BCNC
 On behalf of Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai (BCNC), I would like to welcome you to our college. The BCNC is a   higher educational institute under the jurisdiction ofPraboromarajchanok Institute for Health Workforce Development, Ministry of   Public Health which takes a responsibility for producing registered nurse and developing health professional and has served our   community for more than 30 years.
  It is my sincere pleasure to welcome you to BCNC
  Mrs.WarapornWanchaitanawong, Director

 
Waraporn Wanchaitanawong
Director
 
MC-BCNC Exchange Program 2014 
   
 

Welcome to Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai (BCNC)
Click for download program

 
 

Exchange program
Massiah college & Boromarajonani College of Nursing Chiangmai

- The activity
       
 
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::