วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Facilities
The BCNC offers a variety offacilities on campus including: science laboratories, demonstration wards, computer laboratories and library.

Science laboratories

The BCNC has laboratories and a preparation area where practical sessions are held in chemistry and pathophysiology.


Demonstration wards

Our demonstration wards prepare students for clinical practicum by providing a simulated ward environment in which tutors can discuss and demonstrate aspects of nursing care. The demonstration wards feature a range of mannequin, including Sim-Man and ALS mannequins.

Computer laboratories

There are modern PC’s connected to broadband Internet available in the Computer Lab for study. Wireless Internet is also available on campus and in students’ dormitories.

 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::