วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai

History
Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai (BCNC) was found in 1997. It is one of many nursing colleges under the jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development, Ministry of Public Health.

 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::