วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Exchange program
Massiah college & Boromarajonani College of Nursing Chiangmai

The activity
กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Welcome party at Khuntoke Restaurant
Mini Marathon
เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา
Winter red cross fair
งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัด เชียงใหม่
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::