วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Mission
Missions of BCNC are fourfold:
1.To produce and develop health personnel;
2.To conduct research and develop knowledge;
3.To share new knowledge; and
4.To preserve Lanna-Thai culture and values.

 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::