วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
   
เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงคะแนนโหวตเลือกผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ลงคะแนนได้ที่ห้องบริหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาสะลอง ประจำปี 2560
- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับวิทยาลัย
 
เอกสารดาวน์โหลดแบบประเมิน
-แบบประเมินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทพนักงานทั่วไป
-แบบประเมินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
-แบบประเมินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทวิชาการ การสอน
-แบบประเมินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทสายสนับสนุน
-แบบเสนอชื่อรางวัลดีเด่น สบช.

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::