วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ภายในวิทยาลัยฯ
 
 
  จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi

อาคารอำนวยการ

  director บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ
  pasadu บริเวณหน้าห้องพัสดุ
  inthanon บริเวณห้องอินทนนท์
  AnamaiChoomChon บริเวณห้องอนามัยชุมชนชั้นสาม
     
     

อาคารราชนครินทร์

  nakarin1 อาคารราชนครินทร์ชั้นที่1
  nakarin2 อาคารราชนครินทร์ชั้นที่2
  nakarin3 อาคารราชนครินทร์ชั้นที่3
     
     
     
     

หอประชุมจิตติมา

  jitima บริเวณอาคารจิตติมา
     

อาคารเฟื่องฟ้า หอพักนักศึกษา, กิจการนักศึกษา

  Ffha floor2L Ffha floor4R
  Ffha floo3L Ffha floor4L
     
     
     
     
     
     
     
     

อาคารราชพฤกษ์ หอพักนักศึกษา

  1fst ratchaphruek  
  2nd ratchaphruek  
  3th ratchaphruek  
  4th ratchaphruek  
     
     
     
     
     

อาคารบ้านพักข้าราชการอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 , ระดับ 8

  flat1floor2 flat2floor2r
  flat1floor3 flat2florr2L
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::