แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี


- เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ไฟล์ [ PDF ] - ไฟล์ [ Excel ]
- เล่มแผนปฏิบัติการครึ่งปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการ(ปรับแผนครึ่งปี)ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปี)

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปี)

แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 64 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 64 (ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับแผนครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59