แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ excel)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ไฟล์ excel)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับแผนครึ่งปี)
  • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59