หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 0/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741115150
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประเทศไทย การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 0/1
หนังสือมาใหม่

ประเทศไทย การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 3-6 ปี 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 3-6 ปี

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี เมืองน้อย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9770152309
เลขเรียก:
 • NLM - WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลอนามัยชุมชน 3/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: จิราภรณ์ กรรมบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616739868
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Adult-Gerontology and Family Nurse Practitioner: Self-Assessment and Exam Review 0/
หนังสือมาใหม่

Adult-Gerontology and Family Nurse Practitioner: Self-Assessment and Exam Review

ผู้แต่งหนังสือ: Sorkin, Craig
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071834698
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing Care Plans : Transitional Patient & Family Centered Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Care Plans : Transitional Patient & Family Centered Care

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496349262
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1 C294N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา เรื่อง คัมภีร์มาลัยโผดโลก คัมภีร์มหาวิบาก คัมภีร์มหามูลนิพานและแปล 0/1
หนังสือมาใหม่
108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน : ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกคิอาการวัยทอง 0/2
หนังสือมาใหม่

108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน : ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกคิอาการวัยทอง

ผู้แต่งหนังสือ: นรุตม์ .
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163875563
เลขเรียก:
 • NLM - WP550
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร รัตนาเอนกชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162233
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 0/10
หนังสือมาใหม่

ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163351050
เลขเรียก:
 • NLM - WL101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 0/1
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799884
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358415
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Basic and clinical neuroscience 4 0/10
หนังสือมาใหม่

Basic and clinical neuroscience 4

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165514576
เลขเรียก:
 • NLM - WL100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต หนุเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745857475
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 0/5
หนังสือมาใหม่

สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: ฟาริดา อิบราฮิม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110584
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744512031
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Dilemmas in cardiovascular disease Volume 1 0/2
หนังสือมาใหม่

Dilemmas in cardiovascular disease Volume 1

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชาต สุคนธสรรพ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746728959
เลขเรียก:
 • NLM - WG120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: นุศราพร เกษสมบูรณ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV736
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

พุทธวจน ฉบับ 2 คู่มือโสดาบัน 0/1
หนังสือมาใหม่

พุทธวจน ฉบับ 2 คู่มือโสดาบัน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ5495
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines

ผู้แต่งหนังสือ: อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746726047
เลขเรียก:
 • NLM - WX167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607876
เลขเรียก:
 • NLM - WT104
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Pharmacology for nurses a pathophysiological approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Pharmacology for nurses a pathophysiological approach

ผู้แต่งหนังสือ: Adams, Michael Patrick
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780131756656
เลขเรียก:
 • NLM - WB330
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine 0/15
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168139691
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy 0/5
หนังสือมาใหม่

ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy

ผู้แต่งหนังสือ: เฉง นิลบุหงา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740337676
เลขเรียก:
 • NLM - WL101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

วิเคราะห์กฏหมายพยาบาลและผดุงครรภ์ 0/54
หนังสือมาใหม่

วิเคราะห์กฏหมายพยาบาลและผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: นครินทร์ นันทฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974823010
เลขเรียก:
 • NLM - WY33.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8 1/10
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161602840
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พรหมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผู้สูงอายุ : มิติด้านจิตวิญญาณ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผู้สูงอายุ : มิติด้านจิตวิญญาณ

ผู้แต่งหนังสือ: รจนา วิริยะสมบัติ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางปฏิบัติ เรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559 0/30
หนังสือมาใหม่

แนวทางปฏิบัติ เรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559

ผู้แต่งหนังสือ: กลศร ภัคโชตานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861680320XX
เลขเรียก:
 • NLM - WJ378
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us