หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 หลักการดูแลและจัดการสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 หลักการดูแลและจัดการสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164853737
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Study guide for medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Volume 1 0/2
หนังสือมาใหม่

Study guide for medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Volume 1

ผู้แต่งหนังสือ: Lewis, Sharon L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091473
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 0/1
หนังสือมาใหม่

คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: สมนึก ทับพันธุ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749900529
เลขเรียก:
 • LC - QA139
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องโรคหลอดเลือดดำ 0/40
หนังสือมาใหม่

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องโรคหลอดเลือดดำ

ผู้แต่งหนังสือ: จุมพล วิลาศรัศมี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861612891727
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Winningham's critical thinking cases in nursing : medical - surgical, pediatric, maternity, and psychiatric 0/1
หนังสือมาใหม่

Winningham's critical thinking cases in nursing : medical - surgical, pediatric, maternity, and psychiatric

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323289610
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian firewall ภาคปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian firewall ภาคปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: อาณัติ รัตนถิรกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160817375
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: พรประภา เฉลิมพรไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education 0/1
หนังสือมาใหม่

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education

ผู้แต่งหนังสือ: รัตนะ บัวสนธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740331285
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Nursing care of children : principles & practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing care of children : principles & practice

ผู้แต่งหนังสือ: James, Susan Rowen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455703661
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวช 1/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา เจี๊ยบนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287935
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน 0/2
หนังสือมาใหม่

การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งฤดี แผลงศร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160843725
เลขเรียก:
 • LC - LB2369
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน 0/1
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510261
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ผลของการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence among persons with major depre 0/1
หนังสือมาใหม่
การเแปลี่ยนพฤติกรรมการกินภาพลักษณ์ของวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การเแปลี่ยนพฤติกรรมการกินภาพลักษณ์ของวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS450
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746434349
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

First aid for the USMLE step 1, 2019 : a student-to-student guide 1/2
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2019 : a student-to-student guide

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789813157255
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Medical-Surgical Nursing Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical-Surgical Nursing Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Keogh, Jim
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781259861826
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice

ผู้แต่งหนังสือ: อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798825
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 1/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557565
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล = Phenomenology : an application in nursing research 0/10
หนังสือมาใหม่

การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล = Phenomenology : an application in nursing research

ผู้แต่งหนังสือ: มณี อาภานันทิกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434349
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 0/3
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ สำหรับนักศึกษาแพทย์ 2/5
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ สำหรับนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิเชียร ศิริธนะพล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164380530
เลขเรียก:
 • NLM - WJ500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ชีวิตที่ปลายทางช่างน่าอิจฉานัก 0/1
หนังสือมาใหม่

ชีวิตที่ปลายทางช่างน่าอิจฉานัก

ผู้แต่งหนังสือ: อัญญา ปลดเปลื้อง และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 0/60
หนังสือมาใหม่

การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: รังสิมันต์ สุนทรไชยา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163144256
เลขเรียก:
 • NLM - WT150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession 0/10
หนังสือมาใหม่

ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974742338
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223110
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ผู้แต่งหนังสือ: ธวัช ประสานฤทธา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744226518
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย 1/31
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: มรรยาท ณ นคร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672504
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us