หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 97897477-72604
เลขเรียก:
 • LC - GT1520
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167854106
เลขเรียก:
 • NLM - WT21
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ 1/5
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974466525
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ภาวะต่อมพาราไทรอยด์สังเคราะห์ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นแบบปฐมภูมิ = Primary Hyperparathyroidism 0/3
หนังสือมาใหม่

ภาวะต่อมพาราไทรอยด์สังเคราะห์ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นแบบปฐมภูมิ = Primary Hyperparathyroidism

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164686212
เลขเรียก:
 • NLM - WK300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Lippincott nursing procedures 1/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott nursing procedures

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469815299
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics 0/5
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744017697
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging 1/16
หนังสือมาใหม่

ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129844
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nephrology review for internists 1/5
หนังสือมาใหม่

Nephrology review for internists

ผู้แต่งหนังสือ: ไกรวิพร เกียรติสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168032046
เลขเรียก:
 • NLM - WJ300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือการตรวจร่างกาย 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือการตรวจร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา จันทร์สูง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746664727
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
อนามัยสิ่งแวดล้อม 0/1
หนังสือมาใหม่

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่งหนังสือ: สามารถ ใจเตี้ย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA670
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship development and therapeutic communication 0/18
หนังสือมาใหม่

การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship development and therapeutic communication

ผู้แต่งหนังสือ: สุรัมภา รอดมณี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163359049
เลขเรียก:
 • NLM - WM460.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Clinical companion to medical-surgical nursing assessment of clinical problems 0/2
หนังสือมาใหม่

Clinical companion to medical-surgical nursing assessment of clinical problems

ผู้แต่งหนังสือ: Dirksen , Shannon Ruff
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323066624
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 D599c
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167687858
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 1-7 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746106759
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคสมาธิสั้น = ASHD : Attention deficit hyperactivity disorders 0/13
หนังสือมาใหม่

โรคสมาธิสั้น = ASHD : Attention deficit hyperactivity disorders

ผู้แต่งหนังสือ: ชาญวิทย์ พรนภดล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201022
เลขเรียก:
 • NLM - WS350.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ : บทเรียนจากสถาบันนำร่อง 0/2
หนังสือมาใหม่

การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ : บทเรียนจากสถาบันนำร่อง

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169144700
เลขเรียก:
 • NLM - WM290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0/1
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616283073
เลขเรียก:
 • LC - DS570.3.ภ7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน่วยที่ 1-5 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ หน่วยที่ 1-5

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161601225
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Wardlaw's Perspectives in nutrition 0/1
หนังสือมาใหม่

Wardlaw's Perspectives in nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071317993
เลขเรียก:
 • NLM - QU145 C292w
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ หน่วยที่ 1-7 0/30
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861616028101
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Manual of nephrology 0/4
หนังสือมาใหม่

Manual of nephrology

ผู้แต่งหนังสือ: บัญชา สถิระพจน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035030
เลขเรียก:
 • NLM - WJ39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลระยะคลอด 1/12
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลระยะคลอด

ผู้แต่งหนังสือ: วีรวรรณ ภาษาประเทศ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161117153
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน 0/13
หนังสือมาใหม่

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน

ผู้แต่งหนังสือ: จุมพล วิลาศรัศมี, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162794254
เลขเรียก:
 • NLM - WI950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

กล้าที่จะสอน : การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู 0/1
หนังสือมาใหม่

กล้าที่จะสอน : การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู

ผู้แต่งหนังสือ: ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167368405
เลขเรียก:
 • LC - LB1775
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน 0/20
หนังสือมาใหม่

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433946
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 3/14
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162791260
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us