# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
51 นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล 0
52 โนบูโอะ ซูซูกิ 1
53 เขมลักษณ์ ดีประวัติ, แปล 0
54 ชิมิซุ อากิฮิโระ 1
55 อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล 0
56 ทาคาชิ ไซโต 1
57 กมลวรรณ เพ็ญอร่าม, แปล 0
58 พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 1
59 โหมว เจวียน 1
60 ซิงฉาย, แปล 0
61 กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์, (กฤตานนท์, นามแฝง) 1
62 ปิยะพร ศักดิ์เกษม 1
63 วิภาวดี รังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2463-2520 (ว. ณ ประมวญมารค, นามแฝง) 2
64 วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา) 5
65 ณ ชะอำ 1
66 หวน มี่ 1
67 ลีลรักษ์, แปล 0
68 สี่เมษา, แปล 0
69 เย่ว์ หลิวกวง 2
70 Sheehan, Judy L.,editors 1
71 Alexandre, Charles., editor 0
72 Hohenhaus, Mary H., editor 0
73 Matthew, Joanne M., editor 0
74 Codina Leik, Maria T. 1
75 Lusk, Pamela 0
76 ศิวพงษ์ คล่องพานิช 0
77 ณิชชา ทิพย์วรรณ์ 0
78 เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และคณะ 1
79 ประไพศรี กาบมาลา 1
80 พักตร์วิภา ตันเจริญ 1
81 นิตยา บุญลือ 1
82 วริศา วรวงศ์ 1
83 ประไพศรี กาบมาลา และคณะ 1
84 เยาวลักษณ์ มาก๋า 0
85 สุพัตรา สินธุบัว 0
86 ปลื้มจิต โชติกะ 0
87 สุมิตรพร จอมจันทร์ 0
88 พนิดา พาลี 0
89 ปกป้อง พิริยคุณธร, บรรณาธิการ 0
90 กิตติ เทียนขาว, บรรณาธิการ 0
91 นลินี ยิ่งชาญกุล 1
92 วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 0
93 นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 0
94 กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ 1
95 Robinson, Melissa 1
96 Smith, Paul S. 0
97 Coehlo, Deborah Padgett 0
98 พาสิริ สิทธินามสุวรรณ 1
99 พิชัย อิฏฐสกุล, บรรณาธิการ 1
100 Waxman, Stephen G. 1