# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
201 รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 1
202 โครี คอกอน 1
203 ลีน่า รินน์ 0
204 อดัม เมอร์ริลล์ 0
205 ธนวรรณ นภาศรี, แปล 0
206 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1
207 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 0
208 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก. กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 1
209 วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล 0
210 โรเบิร์ตสัน, เจนีน 0
211 กอร์ดอน, พอล 1
212 ตรองสิริ ทองคำใส, แปล 0
213 ฮา วัน 1
214 อี กึนฮู 1
215 ว็อน จีซู 1
216 ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย, แปล 0
217 วัชระ สัจจะสารสิน 1
218 ถ่ายเถา สุจริตกุล 1
219 สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
220 พชร สูงเด่น, แปล 0
221 เกรย์สัน, บรูช 1
222 สิลิ, นามปากกา 1
223 คิดมาก, นามปากกา 3
224 กวิสรา ม่วงงาม 1
225 สมคิด ลวางกูร 1
226 เรอเน กอสซินนี 1
227 อามิกาล, แปล พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต 0
228 กนกรัตน์ อรุณรัตนรุจรวี, แปล 0
229 นีน่า, คิม 1
230 วัลลี ชื่นยง, แปล 0
231 โทลคีน, เจ.อาร์.อาร์. 1
232 ราช รามัญ 1
233 มิเลนา อากุส 1
234 เสาวรี เอี่ยมละออ 1
235 กชกร ชิณะวงศ์ 1
236 อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ 1
237 อาโอยะ มามิ 1
238 ธนัญ พลแสน, แปล 0
239 ซูมิโนะ โยรุ 1
240 อภิวัฒน์ พวงไธสง, แปล 0
241 พอล กาลิโค 1
242 บัญชา สุวรรณานนท์, แปล 0
243 เฟิงหลิว ซูไต 1
244 ปราณหยก, แปล 0
245 หลุยส์ ลามูร์ 1
246 เพชร ภาษพิรัช, แปล 0
247 อุดม ว่องไวทองดี 0
248 วินัย ศิริจิตร 1
249 คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 0
250 ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ 0