# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4401 Gosnell, Kelly 0
4402 Simpson, Kathleen Rice. 1
4403 O'Meara, Amy Mandeville 1
4404 Castaldi, Patricia A. 1
4405 Passmore, Denise 1
4406 ศรีมนา นิยมค้า 2
4407 Weber, Janet R. 1
4408 Luebbert, Rebecca 0
4409 Boyd, Mary Ann 2
4410 Souter, Sharon 0
4411 Lilley, Linda Lane 2
4412 Snyder, Julie S. 0
4413 Collins, Shelly Rainforth 0
4414 Clayton, Bruce D. 1
4415 Gurevitz, Samuel L. 0
4416 Willihnganz, Michelle J. 2
4417 Lynn, Richard B. 0
4418 Kaplan, Justin L. 0
4419 Porter, Robert S. 1
4420 Healey-Walsh, Judith 0
4421 Matteson, Mary Ann 0
4422 Linton, Adrianne Dill 1
4423 McFarlane, Judith 0
4424 Anderson, Elizabeth T. 2
4425 Kulbok, Pamela A. 0
4426 Ervin, Naomi E. 1
4427 Halstead, Judith A. 0
4428 Cannon, Sharon 0
4429 Boswell, Carol 0
4430 Foulkes, Mark 0
4431 Roberts, Dave 0
4432 Tadman, Mike 0
4433 Rogers, Louis 2
4434 Scrivener, Jim. 0
4435 Le, Tao. 1
4436 Sullivan, Lisa M. 1
4437 Metheekul, Chatnarin 1
4438 Niehaus, Linda 0
4439 Morse, Janice M. 1
4440 Hensel, Desiree 0
4441 Billings, Diane M. 3
4442 Smith, Nancy E. 0
4443 Henshaw, Christine M. 0
4444 Hirnle, Constance J. 0
4445 Craven, Ruth F. 1
4446 Thomas, Kochuthresiamma 2
4447 Cheever, Kerry H. 1
4448 Miller, Carol A. 2
4449 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2
4450 Silvestri, Angela 0