# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4651 John's Marison, et.al. 1
4652 Craven, Miles 3
4653 Mauk, Kristen L., editor 2
4654 Gueldner, Sarah H., editor 0
4655 Wykle, May L., editor 1
4656 Fineout-Overholt, Ellen 0
4657 Melnyk, Bernadette Mazurek 4
4658 Estes, Mary Ellen Zator 1
4659 Ackley, Betty J. 3
4660 Urban, Carol Q 0
4661 Holland, Leland Norman 0
4662 Adams, Michael Patrick 2
4663 Peate, lan, editor 2
4664 Lehne, Richard A. 2
4665 Diehl, Tracy S., editor 1
4666 Willams, Susan, editor 1
4667 Suwit wibulpolprasert, editor 1
4668 Ricci, Susan Scott 4
4669 Mckinney, Emily Slone 2
4670 Dolores Maldonado Towle, Mary Ann 0
4671 Ramont, Robera Pavy Niedringhaus 1
4672 Pillitteri, Adele 1
4673 Escott-Stump, Sylvia 1
4674 Giddens, Jean Foret 0
4675 Wilson, Susan Fickertt 0
4676 editor Lewenson, Sandra B. 0
4677 Truglio-Londrigan, Marie 1
4678 Thompson, Brenda Reap 0
4679 Wittmann-Price, Ruth A. 1
4680 Seitz, Ruth Hoover Seitz 0
4681 Vanmeter, Karin C. 0
4682 Dyer, Ruthanna M. 0
4683 Gould, Barbara E. 2
4684 Venes, Donald 0
4685 Power, Bethel Ann 1
4686 Aehlert, Barbara 1
4687 Howard , Judy 0
4688 U.S. Department of health and human services U.S. Department of health and human services 0
4689 Hillmen , Peter, editor 0
4690 Stegman , Julie K 1
4691 Persky , Daniel 0
4692 Burke , John 0
4693 U.S. Department of health and human services U.S. Department of health and human services 2
4694 Grice, Tony 4
4695 Touhy, Theris A. 3
4696 Meiner, Sue E. 1
4697 Taylor, Carol 3
4698 Murray, Sharon., et al. 1
4699 Alfaro-LeFevre, Rosalinda 2
4700 Nies , Mary A. 2