# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4751 Marino, Bradley S 1
4752 Fox, Stuart lra 1
4753 Shannon E. Perry 0
4754 Alden, Kathryn Rhodes 0
4755 Cashion, Kitty 0
4756 Lowdermilk, Deitra Leonard 3
4757 Netter, Frank H., illustrator 0
4758 Ferri, Fred F. 1
4759 Martin, Barbara C. 0
4760 Duell, Donna J. 0
4761 Smith, Sandra F. 2
4762 Lilley, Linda Lane, et al. 1
4763 Godstein, Marc B. 0
4764 Kamel, Kamel S. 0
4765 Halperin, Michell L. 1
4766 John's Marison, et.al. 1
4767 Craven, Miles 3
4768 Mauk, Kristen L., editor 3
4769 Gueldner, Sarah H., editor 0
4770 Wykle, May L., editor 1
4771 Fineout-Overholt, Ellen 0
4772 Melnyk, Bernadette Mazurek 4
4773 Estes, Mary Ellen Zator 1
4774 Ackley, Betty J. 3
4775 Urban, Carol Q 0
4776 Holland, Leland Norman 0
4777 Adams, Michael Patrick 2
4778 Peate, lan, editor 2
4779 Lehne, Richard A. 2
4780 Diehl, Tracy S., editor 1
4781 Willams, Susan, editor 1
4782 Suwit wibulpolprasert, editor 1
4783 Ricci, Susan Scott 4
4784 Mckinney, Emily Slone 2
4785 Dolores Maldonado Towle, Mary Ann 0
4786 Ramont, Robera Pavy Niedringhaus 1
4787 Pillitteri, Adele 1
4788 Escott-Stump, Sylvia 1
4789 Giddens, Jean Foret 0
4790 Wilson, Susan Fickertt 0
4791 editor Lewenson, Sandra B. 0
4792 Truglio-Londrigan, Marie 1
4793 Thompson, Brenda Reap 0
4794 Wittmann-Price, Ruth A. 1
4795 Seitz, Ruth Hoover Seitz 0
4796 Vanmeter, Karin C. 0
4797 Dyer, Ruthanna M. 0
4798 Gould, Barbara E. 2
4799 Venes, Donald 0
4800 Power, Bethel Ann 1