# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4801 Balabanova, Dina 0
4802 Greenan, James 0
4803 Cooper, Sandra E. 0
4804 Stock, Yvonne N. 0
4805 Jett, Kathleen 0
4806 Yeager, Jennifer J. 0
4807 Zerwekh, JoAnn 1
4808 Gosnell, Kelly 0
4809 Simpson, Kathleen Rice. 1
4810 O'Meara, Amy Mandeville 1
4811 Castaldi, Patricia A. 1
4812 Passmore, Denise 1
4813 ศรีมนา นิยมค้า 2
4814 Weber, Janet R. 1
4815 Luebbert, Rebecca 0
4816 Boyd, Mary Ann 2
4817 Souter, Sharon 0
4818 Lilley, Linda Lane 2
4819 Snyder, Julie S. 0
4820 Collins, Shelly Rainforth 0
4821 Clayton, Bruce D. 1
4822 Gurevitz, Samuel L. 0
4823 Willihnganz, Michelle J. 2
4824 Lynn, Richard B. 0
4825 Kaplan, Justin L. 0
4826 Porter, Robert S. 1
4827 Healey-Walsh, Judith 0
4828 Matteson, Mary Ann 0
4829 Linton, Adrianne Dill 1
4830 McFarlane, Judith 0
4831 Anderson, Elizabeth T. 2
4832 Kulbok, Pamela A. 0
4833 Ervin, Naomi E. 1
4834 Halstead, Judith A. 0
4835 Cannon, Sharon 0
4836 Boswell, Carol 0
4837 Foulkes, Mark 0
4838 Roberts, Dave 0
4839 Tadman, Mike 0
4840 Rogers, Louis 2
4841 Scrivener, Jim. 0
4842 Le, Tao. 1
4843 Sullivan, Lisa M. 1
4844 Metheekul, Chatnarin 1
4845 Niehaus, Linda 0
4846 Morse, Janice M. 1
4847 Hensel, Desiree 0
4848 Billings, Diane M. 3
4849 Smith, Nancy E. 0
4850 Henshaw, Christine M. 0