เวียงพิงค์ สารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: วธ./234 ส142ว
เวียงพิงค์ สารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000943 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0