ผลงานเด่น 10 สาขาของอสม. ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอแอ็ด แอ็ดเวอร์ไทซิง
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.0716 ผ57
ผลงานเด่น 10 สาขาของอสม. ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000948 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0