หนังสือที่ระทึก

 • สถานะ: (1/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749981962
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ธรรมสภา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: รส ธ476ห
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000959 - ยืมได้
2 4000960 - ยืมได้
3 4000961 - ยืมได้
4 4000962 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1