รายงานประจำปี 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.0203.0923 ว234ร
รายงานประจำปี 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000965 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0