สรุปรายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2556 Annual epidemiological surveillance report 2013

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 08576521
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.0210.9 ส174
สรุปรายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2556 Annual epidemiological surveillance report 2013

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000969 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0