อัฏฐพรรษนุสรณ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746256490
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • เมืองที่พิมพ์: พระนครศรีอยุธยา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.378.593 อ213
 • Tags (หัวเรื่อง):
อัฏฐพรรษนุสรณ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ - - สถาปนา อัฏฐพรรษนุสรณ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ
อัฏฐพรรษนุสรณ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000973 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0