เอื้องราหู

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165001359
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาพรบุ๊คส์
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: น. น221อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวนิยาย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000982 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0