วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Thimk Beyond
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HD58 ณ16ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัฒนธรรมองค์การ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005659 - ยืมได้
2 7005660 - ยืมได้
3 7005661 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0