การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163143211
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 372 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY160 อ251ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต -- การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017916 - ยืมได้
2 7017917 - ยืมได้
3 7017918 - ยืมได้
4 7017919 - ยืมได้
5 7017920 - ยืมได้
6 7017921 - ยืมได้
7 7017922 31 มี.ค. 2021, 08:59 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
8 7017923 - ยืมได้
9 7017924 - ยืมได้
10 7017925 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นิตยา บุญลือ
11 7017926 - ยืมได้
12 7017927 - ยืมได้
13 7017928 - ยืมได้
14 7017929 - ยืมได้
15 7017930 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 2