เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ = Medical practice inobstetric outpatient

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162961601
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-02-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เมืองที่พิมพ์: นครนายก
 • ลักษณทางกายภาพ: 238 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WQ209 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ = Medical practice inobstetric outpatient

ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017643 - ยืมได้
2 7017644 - ยืมได้
3 7017981 - ยืมได้
4 7017982 - ยืมได้
5 7017983 - ยืมได้
6 7017984 - ยืมได้
7 7017985 - ยืมได้
8 7018188 - ยืมได้
9 7019704 - ยืมได้
10 7019705 - ยืมได้
11 1000204 - ยืมได้
12 1000205 - ยืมได้
13 1000206 - ยืมได้
14 1000207 - ยืมได้
15 1000208 - ยืมได้
16 1000209 - ยืมได้
17 1000210 - ยืมได้
18 1000211 - ยืมได้
19 1000212 - ยืมได้
20 1000213 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0