การพยาบาลระยะคลอด = Nursing in labour stage

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746832441
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 163 หน้า, 21 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ภ214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021307 - ยืมได้
2 7021308 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐชา ชุ่มมะเริง
3 7021309 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐชา ชุ่มมะเริง
4 7021310 - ยืมได้
5 7021311 - ยืมได้
6 0000750 - ยืมได้
7 0000751 - ยืมได้
8 0000752 - ยืมได้
9 0000753 - ยืมได้
10 0000754 - ยืมได้
11 0000755 - ยืมได้
12 0000756 - ยืมได้
13 0000757 - ยืมได้
14 0000758 - ยืมได้
15 0000759 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 2