กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740336563
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 105 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ล214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข บริการอนามัยชุมชน
กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

ผู้แต่งร่วม

 • สุภาภรณ์ วรอรุณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018205 - ยืมได้
2 7018206 - ยืมได้
3 7018207 - ยืมได้
4 7018208 - ยืมได้
5 7018209 - ยืมได้
6 7019517 - ยืมได้
7 7019518 - ยืมได้
8 7019519 - ยืมได้
9 7019520 - ยืมได้
10 7019521 - ยืมได้
11 7019522 - ยืมได้
12 7019523 - ยืมได้
13 7019524 - ยืมได้
14 7019525 - ยืมได้
15 7019526 - ยืมได้
16 7019527 - ยืมได้
17 7019528 - ยืมได้
18 7019529 - ยืมได้
19 7019530 - ยืมได้
20 7019531 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0