วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิตัล : ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164072770
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 141 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: HV6773 ป172ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิตัล : ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018315 - ยืมได้
2 7018316 - ยืมได้
3 7018317 - ยืมได้
4 7018318 - ยืมได้
5 7018319 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0