ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164261525
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 133 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QW166 ส86ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไมโทคอนเดรีย ไวรัสก่อเนื้องอก ไวรัสก่อมะเร็ง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021319 - ยืมได้
2 7021320 - ยืมได้
3 7021321 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0