ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167742120
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 195 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB535 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย การนวด -ไทย
ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3

พระครูอุปการพัฒนกิจ และคนอื่นๆ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 • มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018411 - ยืมได้
2 7018412 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0