ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164680982
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ข171ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018420 - ยืมได้
2 7018421 - ยืมได้
3 7018422 - ยืมได้
4 7019706 - ยืมได้
5 7019707 - ยืมได้
6 1000549 - ยืมได้
7 1000550 - ยืมได้
8 1000551 - ยืมได้
9 1000552 - ยืมได้
10 1000553 - ยืมได้
11 1000554 - ยืมได้
12 1000555 - ยืมได้
13 1000556 - ยืมได้
14 1000557 - ยืมได้
15 1000558 - ยืมได้
16 1000559 - ยืมได้
17 1000560 - ยืมได้
18 1000561 - ยืมได้
19 1000562 - ยืมได้
20 1000563 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0