เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY106 พ236อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลครอบครัว -- การศึกษาและการสอน การพยาบาลชุมชน -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018707 - ยืมได้
2 7018708 - ยืมได้
3 7018709 - ยืมได้
4 7018710 - ยืมได้
5 7018712 - ยืมได้
6 7023688 - ยืมได้
7 0001094 - ยืมได้
8 0001095 - ยืมได้
9 0001096 - ยืมได้
10 0001097 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0