การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

 • สถานะ: (2/25) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161117054
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012686 - ยืมได้
2 7012687 - ยืมได้
3 7012688 - ยืมได้
4 7012689 - ยืมได้
5 7012690 - ยืมได้
6 7013866 - ยืมได้
7 7013867 9 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
8 7013868 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วริศา วรวงศ์
9 7013869 - ยืมได้
10 7013870 - ยืมได้
11 7013871 - ยืมได้
12 7013872 - ยืมได้
13 7013873 - ยืมได้
14 7013874 - ยืมได้
15 7013875 - ยืมได้
16 7014897 - ยืมได้
17 7014898 - ยืมได้
18 7014899 - ยืมได้
19 7014900 - ยืมได้
20 7014901 - ยืมได้
21 7014902 - ยืมได้
22 7014903 - ยืมได้
23 7014904 - ยืมได้
24 7014905 - ยืมได้
25 7018713 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 2