หลุมพรางการบริหาร คน เงิน ของ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161131944
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 62 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HD58 ร242ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้าราชการ -- ไทย
หลุมพรางการบริหาร คน เงิน ของ

รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร

ผู้แต่งร่วม

 • ไพศาล เกื้ออรุณ
 • จุรีรัตน์ กิจสมพร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018734 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0