ตำรับยาในเด็ก = Pediatric dosage handbook

 • สถานะ: (0/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163980779
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 390 หน้า, 16 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การใช้ยา กุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- โรค --การรักษาด้วยยา -- คู่มือ
ตำรับยาในเด็ก = Pediatric dosage handbook

พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018952 - ยืมได้
2 7018953 - ยืมได้
3 7018954 - ยืมได้
4 7018955 - ยืมได้
5 7018956 - ยืมได้
6 7018957 - ยืมได้
7 7018958 - ยืมได้
8 7018959 - ยืมได้
9 7018960 - ยืมได้
10 7018961 - ยืมได้
11 1001259 - ยืมได้
12 1001260 - ยืมได้
13 1001261 - ยืมได้
14 1001262 - ยืมได้
15 1001263 - ยืมได้
16 1001264 - ยืมได้
17 1001265 - ยืมได้
18 1001266 - ยืมได้
19 1001267 - ยืมได้
20 1001268 - ยืมได้
21 1001269 - ยืมได้
22 1001270 - ยืมได้
23 1001271 - ยืมได้
24 1001272 - ยืมได้
25 1001273 - ยืมได้
26 1001274 - ยืมได้
27 1001275 - ยืมได้
28 1001276 - ยืมได้
29 1001277 - ยืมได้
30 1001278 - ยืมได้
31 1001279 - ยืมได้
32 1001280 - ยืมได้
33 1001281 - ยืมได้
34 1001282 - ยืมได้
35 1001283 - ยืมได้
36 1001284 - ยืมได้
37 1001285 - ยืมได้
38 1001286 - ยืมได้
39 1001287 - ยืมได้
40 1001288 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0