ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745877412
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 461 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ, บรรณาธิการ
 • รณิษฐา รัตนะรัต, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018967 - ยืมได้
2 7018968 - ยืมได้
3 7018969 - ยืมได้
4 7018970 - ยืมได้
5 7018971 - ยืมได้
6 7018972 - ยืมได้
7 7018973 - ยืมได้
8 7018974 - ยืมได้
9 7018975 - ยืมได้
10 7018976 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0