พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 79 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT120 ส231พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย สุขภาพชุมชน
พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ

สิริรนาฎ ศิริสุนทร

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สภาการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019010 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0