เหตุการณ์ปัจจุบัน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160828692
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HC445 ส241ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- การเมืองและการปกครอง ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019020 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0