เพศวิถีศึกษา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160825806
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: HQ56 ช246พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เพศศึกษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019021 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0