โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160821631
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 448 หน้า, 25 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: QA76.76 อ281ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019036 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0