ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160818112
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 328 หน้า, 25 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: QA76.76 ค228อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เว็บไซต์ -- การออกแบบ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส
ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device)

คาสเซิลดีน, เอิร์ล

ผู้แต่งร่วม

 • กุลวดี โภคสวัสดิ์, แปล
 • วีลเลอร์, แม็กซ์
 • แอปทอส, ไมลส์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019037 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0