เทคนิคสร้างสรรค์ศิลปะภาพบุคคล : Artistic retouching photoshop

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160805242
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 352 หน้า, 24 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: QA76.76 ภ224ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
อโดบี้โฟโต้ช็อป คอมพิวเตอร์กราฟิก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019044 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0