การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799662
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 290 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017054 - ยืมได้
2 7017055 - ยืมได้
3 7017056 - ยืมได้
4 7017057 - ยืมได้
5 7017058 - ยืมได้
6 7017059 - ยืมได้
7 7017060 - ยืมได้
8 7017061 - ยืมได้
9 7017062 - ยืมได้
10 7017063 - ยืมได้
11 7018189 - ยืมได้
12 7018190 - ยืมได้
13 7018191 - ยืมได้
14 7019202 - ยืมได้
15 7019203 - ยืมได้
16 7019204 - ยืมได้
17 7019205 - ยืมได้
18 7019206 - ยืมได้
19 7019207 - ยืมได้
20 7019208 - ยืมได้
21 7019209 - ยืมได้
22 7019210 - ยืมได้
23 7019211 - ยืมได้
24 7019212 - ยืมได้
25 7019213 - ยืมได้
26 7019214 - ยืมได้
27 7019215 - ยืมได้
28 7019216 - ยืมได้
29 7019217 - ยืมได้
30 7019218 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0