เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749803172
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 18
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรปราการ
 • ลักษณทางกายภาพ: 456 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: PE1131 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019281 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0