การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984159
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 334 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ป236ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การคลอด ระยะหลังคลอด
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

ปิยะนุช ชูโต และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019282 - ยืมได้
2 7019283 - ยืมได้
3 7019284 - ยืมได้
4 7019285 - ยืมได้
5 7019286 - ยืมได้
6 7019287 - ยืมได้
7 7019288 - ยืมได้
8 7019289 - ยืมได้
9 7019290 13 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
10 7019291 - ยืมได้
11 7019292 - ยืมได้
12 7019293 - ยืมได้
13 7019294 - ยืมได้
14 7019295 - ยืมได้
15 7019296 - ยืมได้
16 7019297 - ยืมได้
17 7019298 - ยืมได้
18 7019299 - ยืมได้
19 7019300 - ยืมได้
20 7019301 - ยืมได้
21 7019302 - ยืมได้
22 7019303 - ยืมได้
23 7019304 - ยืมได้
24 7019305 - ยืมได้
25 7019306 - ยืมได้
26 7019307 - ยืมได้
27 7019308 - ยืมได้
28 7019309 - ยืมได้
29 7019310 - ยืมได้
30 7019311 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1