การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (4/50) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984326
 • จำนวนการยืม: 4 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 489 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 บ212ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

บังอร ศุภวิทิตพัฒนา และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • สุสัณหา ยิ้มแย้ม
 • ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 • จริยาพร ศรีสว่าง
 • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
 • ฉวี เบาทรวง
 • ปิยะนุช ชูโต

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019382 - ยืมได้
2 7019383 - ยืมได้
3 7019384 - ยืมได้
4 7019385 - ยืมได้
5 7019386 - ยืมได้
6 7019387 - ยืมได้
7 7019388 - ยืมได้
8 7019389 - ยืมได้
9 7019390 3 ก.พ. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ประไพรศรี กาบมาลา
10 7019391 - ยืมได้
11 7019392 - ยืมได้
12 7019393 - ยืมได้
13 7019394 - ยืมได้
14 7019395 - ยืมได้
15 7019396 - ยืมได้
16 7019397 - ยืมได้
17 7019398 - ยืมได้
18 7019399 - ยืมได้
19 7019400 - ยืมได้
20 7019401 - ยืมได้
21 7019402 - ยืมได้
22 7019403 - ยืมได้
23 7019404 - ยืมได้
24 7019405 - ยืมได้
25 7019406 - ยืมได้
26 7019407 - ยืมได้
27 7019408 - ยืมได้
28 7019409 - ยืมได้
29 7019410 - ยืมได้
30 7019411 - ยืมได้
31 7019412 - ยืมได้
32 7019413 - ยืมได้
33 7019414 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
34 7019415 - ยืมได้
35 7019416 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
36 7019417 - ยืมได้
37 7019418 - ยืมได้
38 7019419 - ยืมได้
39 7019420 - ยืมได้
40 7019421 - ยืมได้
41 7022181 - ยืมได้
42 7022182 - ยืมได้
43 7022183 - ยืมได้
44 7022184 - ยืมได้
45 7022185 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
46 7022186 - ยืมได้
47 7022187 - ยืมได้
48 7022188 - ยืมได้
49 7022189 - ยืมได้
50 7022190 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 4